• امروز : سه شنبه - ۴ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 23 April - 2024

مرکز پژوهش‌های مجلس

۲۰اسفند
غفلت از صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس مخاطرات تسهیل صدور مجوز را بررسی کرد

غفلت از صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران

معیار تولید ملی موفق، تولید محصول رقابت‌پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره است. یکی از آسیب‌شناسی‌های رایجی که برای علت‌یابی نرسیدن به این هدف در صنایع ایران گفته‌ می‌شود فقدان رقابت کافی در بین بازیگران در بازار داخل و نبود آزادی ورود بازیگر جدید است. این پژوهش به‌دنبال یافتن این سؤال است که آیا افزایش رقابت از طریق افزایش تعداد بازیگران در برخی صنایع می‌تواند مشکل عدم موفقیت تولید داخل را رفع کند یا ممکن است مشکلی بر مشکلات قبلی بیفزاید؟

۰۳اسفند
فرصت‌ها و چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

فرصت‌ها و چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک ایران

هدف گزارش آسیب شناسی صنایع نساجی و پوشاک و ارائه راهبردهای بهبود و ارتقای این صنعت در بستر برنامه هفتم توسعه است. به رغم مزیت های صنعت نساجی و پوشاک، سهم ارزش افزوده این صنعت از کل ارزش افزوده صنعتی از ۲۵/۵درصد به کمتر از ۵ درصد طی سه دهه گذشته کاهش یافته است.

۲۲بهمن
دو پیامد ساختار مالکیتی بنگاه‌های خودروسازی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد

دو پیامد ساختار مالکیتی بنگاه‌های خودروسازی

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تسلط  دولت بر دو بنگاه اصلی خودروسازی و وجود سهامداری چرخه‌ای، دو ویژگی بارز ساختار مالکیتی فعلی خودروسازان است. با اینکه سهم مجموعه‌های دولتی در ایران‌خودرو 71/5 درصد و در سایپا 31/17 درصد است، ولی خودسهامداری ایران‌خودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهامدار این دو شرکت مبدل شود. در مجموع، حدود 57/72 درصد سهام شرکت سایپا و حدود 07/52 سهام ایران‌‍ خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکتهای زیر مجموعه این شرکت است.